GANJARAN (PAHALA)

Setiap kali penerima memanfaatkan dari dana ini, penderma akan terus menggarap pahala, insyaAllah