Melestari Kepimpinan Ulama,
Legasi Kita Bersama

Mengenai PERLU | Pergas Endowmen Legasi Ulama

Wakaf (Endowmen Islami) telah memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber dana yang penting dalam pembangunan masyarakat Islam di seluruh dunia Islam menurut perkembangan sejarah.

Rasulullah (ﷺ) bersabda, "Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah (berkekalan), ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak soleh yang mendoakan untuknya.” [Muslim]

Konsep endowmen telah mencapai kemajuan dan pembangunan pesat di seluruh dunia. Ia telah menunjukkan potensi besar instrumen endowmen ini dalam menghasilkan dana untuk kemaslahatan umum.

Hari ini, Pergas sedang dalam usaha mandiri dari segi kewangan dan mengurangkan kebergantungan pada dana awam. Oleh itu, adalah penting bagi Pergas untuk menubuhkan dana Endowmen ini untuk memastikan bahawa ia dapat mengukuhkan kelestariannya.  

The purchase of the property at 168 Changi Road is a testimony of Pergas continuous effort in building up its asset base to create a substantial fund for its future needs to ensure it can continue to thrive to provide the community with religious leadership through the asatizah.  

Pergas melalui anak syarikatnya Pergas Investment Holdings ("PIH") akan terus membangun aset ini demi kelestarian masa depan Ulama dan asatizah kita.

Benefisiari

Walaupun pengumpulan harta melalui aset fizikal memainkan peranan penting untuk mengekalkan aktiviti yang diperjuangkan oleh Pergas, aset yang lebih utama sebenarnya adalah para Ulama dan para asatizah dalam lingkungan masyarakat.

Selama bertahun sudah, peranan guru agama Islam telah berubah untuk memenuhi harapan masyarakat Islam yang semakin meningkat dan lanskap dakwah yang berubah-ubah di Singapura.

Ia berkembang dari peranan kepimpinan tradisional kepada peranan serba boleh yang menyumbang kepada pembentukan pendapat positif masyarakat Islam.

Ulama dan asatizah hari ini, memainkan pelbagai peranan dengan memperoleh pengetahuan khusus dalam pelbagai bidang.

Peranan mereka mejangkaui ruang kelas madrasah dan masjid, yang membolehkan mereka untuk berfungsi sebagai seorang sarjana dalam sosio-agama, pensyarah, pentadbir, penulis, penganalisa penyelidikan, usahawan dan pembangun kurikulum di masjid-masjid dan institusi Islam yang lain.

Peranan Pergas kini menjadi semakin relevan dalam membangun generasi asatizah yang pakar dalam membimbing masyarakat dalam semua bidang.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pergas sila ikuti pautan ini.

Administrator & Trustee

Pergas Investment Holdings (PIH) bertindak sebagai Pemegang Amanah bersama dan juga administrator dana endowmen PERLU.

PIH akan mentadbir, mengurus, melabur dan mengagihkan dana sesuai dengan mandat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PIH sila pergi ke pautan here.

Model PERLU

Latest

Property Investment - Paradise@Pergas, 168 Changi Road

PERLU & BUILDING FUND

No Data Found

$
PERLU FUND RAISED
$
BUILDING FUND RAISED
$
TOTAL PERLU & BUILDING FUND RAISED
Mainkan Video

Official Opening of Paradise@Pergas
by President Halimah Yacob

Bahasa Melayu