GANJARAN (PAHALA)

Setiap kali penerima memanfaatkan dari dana ini, penderma akan terus menggarap pahala, insyaAllah

PEMEGANG AMANAH

Pergas dan Pergas Investment Holdings (PIH) akan mengurus, melabur dan mengagihkan dana kepada benefisiari

KAPITAL

Endowmen (kapital) akan dilaburkan dalam pelaburan patuh Syariah seperti:

  • Property
  • Share/Equity
  • Business, Venture Capital
  • Fixed Deposit

Endowmen $20 Juta

The sadaqah jariah (continuous alms) is channelled to Pergas Endowmen Legasi Ulama (PERLU)

PENDERMA

Jumlah bersih selepas perbelanjaan pengumpulan dana