Melestari Kepimpinan Ulama, Legasi Kita Bersama

Apa itu PERLU

Dana Pergas Endowmen Legasi Ulama (PERLU) bercirikan wakaf dibentuk khas bagi memampankan sumber dana Pergas jangka panjang.

Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Surah Aal ‘Imran [3:92]

Semua sumbangan ihsan anda kepada Perlu dikekalkan sebagai modal untuk membeli instrumen kewangan atau aset sebagai pelaburan. Hasil penjanaan pendapatan yang berterusan dari pelaburan ini kemudian disalurkan kepada Pergas.

Anda memainkan peranan penting dalam menyokong usaha ini agar kebajikan dan pembangunan asatizah kita terjamin bagi meneruskan khidmatnya kepada masyarakat Islam.

Bagaimana Dana PERLU Berfungsi

donate-01

PENDERMA

Jumlah bersih selepas perbelanjaan pengumpulan dana

Endowmen $20 Juta

Sedekah jariah (berkekalan) akan disalurkan ke dana Pergas Endowmen Legasi Ulama (PERLU)

KAPITAL

Endowmen (kapital) akan dilaburkan dalam pelaburan patuh Syariah seperti:
Hartanah, Saham/Ekuiti, Bisnes, Modal Teroka (Venture Capital), Deposit Tetap (Fixed Deposit)

logo-01

PEMEGANG AMANAH

Pergas dan Pergas Investment Holdings (PIH) akan mengurus, melabur dan mengagihkan dana kepada benefisiari

BENEFISIARI

Digunakan untuk aktiviti dakwah Pergas dan asatizah

Grow-01

GANJARAN (PAHALA)

Setiap kali penerima memanfaatkan dari dana ini, penderma akan terus menggarap pahala, insyaAllah

Grow-01

GANJARAN (PAHALA)

Setiap kali penerima memanfaatkan dari dana ini, penderma akan terus menggarap pahala, insyaAllah

Tinggalkan Legasi Anda Hari Ini!

Bagaimana sumbangan anda membantu

Rahsia Di Sebalik Surah Al-Ikhlas

Salah satu initiatif pengumpulan Dana Endowmen Pergas (Perlu)

Endless Reward

Pergas Tekankan Pentingnya Tubuh Dana Endowmen

Dana Endowmen

Pergas Melancarkan Dana Endowmen PERLU

Pelaburan Jangka Panjang

Anak Syarikat Pergas Beli Bangunan Fragrance Building

Mainkan Video

Melestari Kepimpinan Ulama, Legasi Kita Bersama
Melestari Kepimpinan Ulama,
Legasi Kita Bersama

Bahasa Melayu

Kurma Amal Pergas 2021

Ajwa – $25/500g

Safawi – $12/500g

Profit from your purchase will be channelled to Pergas Endowment Fund (PERLU)

Free delivery for purchase $60 and above!